Parkovací karty
města Plzně
zákaznická samoobsluha

Vyřiďte si rezidenční či předplatitelské parkovací oprávnění (virtualizované parkovací karty) pro parkovací zóny z pohodlí domova či kanceláře.

Parkovací oprávnění jsou vystavována na základě ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Parkovacím řádem, tj. nařízením statutárního města Plzně o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jehož aktuální platné znění je uveřejněno ve webové aplikaci Právní předpisy na adrese vyhlasky.plzen.eu (dále jen „Parkovací řád“).

Veškeré údaje žadatele o parkovací oprávnění tohoto typu jsou ověřovány v základních registrech a v Centrálním registru vozidel (dále jen „registr“ bez rozlišení).

Správu parkovacího systému včetně vyřizování parkovacích oprávnění pro rezidenty a předplatitele zprostředkovává pro statutární město Plzeň společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. (dále jen PMDP).

Způsoby podání žádosti o vydání parkovacího oprávnění

  • elektronické podání: v rámci této webové samoobsluhy si žadatel vytvoří svůj uživatelský účet, vyplní předepsaný formulář a požadované doklady v elektronické podobě vloží prostřednictvím této samoobsluhy.
  • osobní podání: předepsané tištěné formuláře žádostí jsou ke stažení na webové stránce www.parkingplzen.cz nebo k vyzvednutí v Zákaznickém centru PMDP. Formulář vyplněný čitelně ve všech kolonkách hůlkovým písmem a podepsaný včetně příloh uvedených lze odevzdat osobně na Zákaznickém centru PMDP.

Proces udělení parkovacího oprávnění

  • V okamžiku zadání údajů do systému v rámci webové samoobsluhy bude elektronické žádosti přiděleno číslo-ID (variabilní symbol). V případě osobního podání správně vyplněné tištěné žádosti bude žádost zadána do systému pověřeným pracovníkem.
  • V rámci schválení žádosti proběhne ověření údajů vyplněných žadatelem, kontrola předložených dokladů a výpočet ceny parkovacího oprávnění dle platného Sazebníku, který je k dispozici na webu Městského parkovacího systému www.parkingplzen.cz.
  • Žadatel bude informován o nároku na parkovací oprávnění s výzvou k zaplacení, a to elektronickou poštou. Platba za parkovací oprávnění musí proběhnout do 7 dnů od data přiznání nároku na parkovací oprávnění.
  • Pokud žadatel nesplňuje podmínky k vydání parkovacího oprávnění, bude rovněž vyrozuměn elektronickou poštou.
  • Platnost parkovacího oprávnění je zahájena okamžikem odeslání vyrozumění o zaplacení sjednané ceny za parkovací oprávnění žadateli; nebo v případě požadavku žadatele na odloženou platnost parkovacího oprávnění bude tato zahájena počátečním dnem takto sjednané platnosti.
  • Pokud platba neproběhne v požadovaných termínech, parkovací oprávnění zaniká.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE:

Tuto zákaznickou samoobsluhu mohou využít jen ti žadatelé, kteří jsou vlastníky nebo provozovateli vozidla, pro které poptávají parkovací oprávnění. Jiné životní situace konzultujte se Zákaznickým centrem PMDP na níže uvedeném kontaktu nebo získejte více informací na webové stránce Městského parkovacího systému www.parkingplzen.cz.

VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE VÁM RÁDI POSKYTNEME NA:

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM PMDP

Denisovo nábřeží 12, 301 00 Plzeň
+420 378 035 420
hradecka@pmdp.cz

Provozní doba

Po, St: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Út, Čt: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pá: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

středisko Doprava v klidu

Podmostní 4, 301 00 Plzeň
+420 378 035 420
parking@pmdp.cz